Stichting Interlokaal & Tandem

ANBI-gegevens Stichting Het Inter-Lokaal & Tandem

ANBI

In het kader van de regels van de Belastingdienst rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij verplicht een aantal gegevens via deze website beschikbaar te stellen. Hieronder vindt u dit overzicht.

Naam

Stichting Het Inter-Lokaal & Tandem

Fiscaal nummer

857469332

Contactgegevens

Bezoekadres:

Het Inter-Lokaal & Tandem
De Ruyterstraat 244
6512 GG Nijmegen

Postadres:

Postbus 1547
6501BM Nijmegen

Bestuurssamenstelling

Bestuurders:
Drs. S. Plass (lid)
Drs. R. Compiet (lid)

Beloningsbeleid

Alle medewerkers van Tandem Welzijn vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden door de raad van toezicht.

Doelstelling

De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het ontplooien van activiteiten in het sociale domein met het oog op het versterken van burgerkracht, zelfredzaamheid en samenredzaamheid en de verbetering van de sociale en maatschappelijke situatie van kwetsbare groepen van alle leeftijden ten behoeve van een diverse en inclusieve samenleving, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan

Hier vindt u het fusiedocument van Het Inter-Lokaal & Tandem. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de instelling het werk uitvoert om haar doelstellingen te bereiken.

De financiële vertaling van de beleidsvoornemens is terug te vinden in de fusiebegroting 2017.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Hier vindt u onze inhoudelijke jaarverslagen van de afgelopen jaren:

Financiële verantwoording

Hier vindt u onze jaarverslagen (bestuurdersverslag en financiële verantwoording) van de afgelopen twee jaar: