Stichting Interlokaal & Tandem

Jaarverslagen Tandem Welzijn en Het Inter-lokaal

Welkom bij de jaarverslagen van Tandem en Het Inter-lokaal. Beide organisaties zijn per 1 april 2017 gefuseerd. Een juridische fusie waarbij beide stichtingen opgaan in één nieuwe stichting. Daarom stellen wij onze afzonderlijke jaarverslagen over 2016 gezamenlijk beschikbaar. Via de links aan de rechterzijde van deze website komt u bij de verschillende jaarverslagen.

Op 1 januari 2017 fuseerden ook NIM maatschappelijk werk en Swon het seniorennetwerk. Door de W4-organisaties is gezamenlijk het W4 Jaarverslag 2016 opgeleverd. Daarin verantwoordt de W4 zich over de opdracht in de verschillende domeinen en de ontwikkelopgaves, conform de afspraak met de gemeente Nijmegen in het kader van de offerte 2016.

De fusies staan niet op zichzelf. Het is een logische stap in de (door)ontwikkeling van de samenwerking binnen de W4. Met deze fusie ontstaan twee brede, sterke wijkgerichte welzijnsorganisaties. Ieder met hun eigen specifieke expertise en focus, maar met als vertrekpunt een gedeelde visie en gedeelde waarden.

Wat gaat er nu veranderen?

In 2017 gaan Het Inter-lokaal en Tandem zich inhoudelijk en organisatorisch doorontwikkelen. De merknamen, logo’s en huisstijlen blijven vooralsnog gewoon in gebruik. Naar verwachting komt er in het najaar van 2017 een nieuwe naam. Uiteraard informeren wij u hier dan over. Ook de dienstverlening van de organisaties blijft het komende jaar grotendeels gelijk.